Priamy prenos z farského kostola Spišská Stará Ves