Priamy prenos z farského kostola Spišská Stará Ves

Momentálne neprebieha
žiadny priamy prenos.

Sväté omše cez týždeň o 8:00 a 18:00